Ben jij als ouder of verzorger
benieuwd naar de lessenreeks?

Over Mijn Cyberrijbewijs

Welkom op de website van Mijn Cyberrijbewijs. Een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid om de digitale weerbaarheid van leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs te vergroten.

De online wereld heeft ons leven sterk veranderd. We kunnen bijvoorbeeld snel informatie vinden over veel onderwerpen. Of het contact zoeken met mensen die we uit het oog verloren zijn. Maar, de online wereld heeft niet alleen voordelen. Ze brengt ook risico’s met zich mee. Risico’s die zó anders kunnen zijn dan we in de gewone ‘offline’ wereld gewend zijn. Op het internet ben je bijvoorbeeld vaak anoniem: het is moeilijk om er achter te komen wie iemand online is. En dat geldt dus ook voor mensen met kwade bedoelingen die je online benaderen. Daarom is het belangrijk aandacht te besteden aan het veilig gebruiken van het internet.

In de lessenreeks Mijn Cyberrijbewijs wordt aandacht besteed aan online hate speech, online fraude, doxing, hacking en sexting. Ook komen de specifieke eigenschappen van het internet aan bod. De kinderen leren hoe ze onveilige situaties kunnen voorkomen en wat ze kunnen doen als ze wél in een vervelende situatie terecht komen.

Praatplaat

Mogelijk heb je zelf al eens met jouw kind(eren) gesproken over online veiligheid. Of wil je dit graag doen. De bijgevoegde praatplaat kan daarbij helpen. Op de praatplaat staan de onderwerpen die in de lessen aan bod komen. De vragen die bij de praatplaat zitten kun je gebruiken om het gesprek met jouw kind over veilig internetten te voeren. Door te praten over online gedrag, zowel op school als thuis, vergroten we samen de digitale weerbaarheid van de kinderen.

Hulp

Heb je vragen of zoek je hulp? Via de link hieronder zie je de verschillende organisatie en informatiebronnen waar jij of je kind(eren) terecht kunt.

Een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ontwikkeld door FutureNL. © 2022 Je mag het materiaal gebruiken, kopiëren en verspreiden, mits het in originele staat is en met naamsvermelding. Wil je het veranderen of erop voortbouwen? Neem dan even contact met ons op via hallo@mijncyberrijbewijs.nl. Creative Commons licence: CC BY-NC-ND 4.0.